tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 885+886 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 885: Trốn chạy để thoát chết Edit: Hong Van Beta: Tiểu Tuyền Khói xanh vừa ra, ngay cả sức gió ở trên không trung mười trượng cũng không thổi tan được, lấy hoàn cảnh phong bế bên trong trận pháp này, đương nhiên là hun mọi người đến mức ho khụ khụ một mảnh,More