tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 329+330 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 329: Diệp Thánh Luân Edit: Trang Hồng Beta: Sakura Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đi ra ngoài, không lâu sau đó ở tòa biệt thự 16 gặp đươc Cố Úc Trạch dẫn theo đoàn đội hắn có mười mấy người cũng đang bước ra cửa, nhìn thấy hai cô gái phía trước,More