tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 855+856 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 855:Lấy thiên địa làm lô Edit: Tâm Tĩnh Beta: Tiểu Tuyền Thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người đau lòng muốn chết. Đây chính là tinh hoa hải vương kình, mỗi một giọt đều rất quý trọng. Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Càn Thanh thánh điện háMore