tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 247+248 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 247: Lại đi cổng Tây Edit: Nayuki Beta: Sakura Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn đến căn cứ báo để nhắc nhở bọn họ, mặc kệ họ có muốn tin hay không, cứ để cho bản thân bọn họ tự tính toán cho mình là được. Lưu Binh cầm một cáiMore