tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 231+232 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 231: Hình tượng này thật đẹp. Edit: Hà My Beta: Sakura Đường Nhược cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy Phan Hiểu Huyên phân tích rất có đạo lý, nhưng vừa nghĩ tới kết luận của mình, lại không nhịn được đã rùng mình thoáng một chút: “Cái này xem như mười nữ tranhMore