tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 229+230 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 229: Cùng lắm cũng chỉ có như thế này thôi Edit: Hứa Minh Nguyệt Beta: Sakura Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ngây người trong chốc lát. Bọn họ có lẽ đã gặp không ít sinh tử, cũng chưa hoàn toàn bị tận thế khốc liệt ăn mòn đi đạo đứcMore