tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 185+186 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 185: Xe của chúng ta. Edit: Hà My Beta: Sakura Ban đêm đã muộn lại có nhiều zombie như vậy, khẳng định người trong xe đã nỏ mạnh hết đà, hơn nữa không bài trừ bên trong có người bị thương. Cửa trạm dừng chân đã bị nghiền nát, một khi cửa bị hỏngMore