tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 179+180 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
CHƯƠNG 179: ĐỒNG ĐỘI tốt. Editor: Minh Nguyệt Beta: Sakura Mọi người ở đây tất cả đều giật mình. Đến Bạch Thất nghe thấy cũng phải giật mình, nhíu mày. “Cậu có thể mở ra?” Tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi một câu. Chu Minh Hiền chỉ vào cái lỗ ốc vít trênMore