tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 175+176 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
CHƯƠNG 175: KẾ HOẠCH Editor: Minh Nguyệt Beta: Sakura Lưu Binh khó hiểu: “Vàng có thể làm được gì sao?” Lúc trước cậu tới thời điểm trao đổi mua bán cảm thấy nó không có chỗ dùng, đồ vật thần kì nhất sẽ là đồ điện tử rồi. Tuy nhiên vàng trong căn cứ cũngMore