tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 159+160 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 159: Đường hầm dưới mặt đất. Edit: Syn Beta: Sakura “Biết đâu nơi này chính là căn cứ quân sự của Chính phủ?” Đường Nhược quay đầu hỏi Bạch Thất, trên mấy phim truyền hình không phải toàn như vậy sao, quân đội thường ở dưới căn cứ trong lòng đất, thậm chí họMore