tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 155+156 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 155: Hành trình trăng mật thám hiểm? Edit: Syn Beta: Sakura Đường Nhược nói: “Nhưng khi nó mở miệng thì nước biển cũng vào theo mà?” Bạch Thất cúi đầu nói: “Tinh thần lực của em có thể bao bọc bốn người chúng ta không?” Đường Nhược trợn mắt nhìn Bạch Thất nói: “BaoMore