tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 149+150 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 149: Ba Đánh Một Edit: Thu Hằng Beta: Sakura Đồng dạng, Đường Nhược cũng đang luyện tập dị năng của mình. Lớp bảo vệ của tinh thần lực cũng được xem như bug (lỗi) dị năng, cô cũng nên làm cho nó tăng tiến thêm, giúp cho mình và đồng đội đảm bảo anMore