tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 145+146 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 145: Đạo Đức Nhân Nghĩa Edit: Thu Hằng Beta: Sakura Cửa cũng không có khoá, vừa rồi lúc đám người kia đi tới rạp hát trợ giúp thì người giữ cửa bên này cũng đi theo. Cho nên Hồ Hạo Thiên đạp cửa một cái, dễ dàng tiến vào nhà phụ, Đường Nhược dùngMore