tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 717+718 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 717 : Thắng lợi Edit: Hong van Beta: Tieu tuyen Cùng lúc đó, sáu tên Trận Pháp Sư từ mấy tòa cửa đá bên cạnh lui lại cũng chuyển đến chỗ này, nhao nhao đem tay đè trên khung cửa đá vận chuyển linh lực. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là tử thủMore