tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 699+700 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 699: Chiến hay không chiến? Edit: Thu Hang Beta: Tiểu Tuyền Bữa tối của chúng tướng thoạt nhìn có chút đơn giản, bày trên bàn mỗi người là thịt kho tàu, một chén linh mễ, và ba miếng linh quả từ rừng rậm Ba Xà. Trong quân Ẩn Lưu nghiêm cấm uống rượu, ngườiMore