tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 697+698 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 697: Tử Thành Edit: Thu Hang Beta: Tiểu Tuyền Mịch La buông tay ra, trong mắt Phượng hiện lên mấy phần giảo hoạt “Quy định của minh ước, nếu tiên phái nào đầu nhập vào chiến trận, sẽ bị tiên tông khác chinh phạt. Ta bất quá chỉ làm việc theo quy định, aiMore