tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 695+696 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 695: Trộm Hương Edit: Thu Hang Beta: Tiểu Tuyền “Chẳng qua ta cam đoan với tỷ, một ngày nào đó, tỷ phải là của ta, chúng ta ngoắc tay, đóng dấu, được không?” Hắn ngoéo đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng đung đưa hai cái. Bọn họ cách nhau rất gần, gần tới nỗiMore