tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Chương 31+32 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 31: Dâu tây Edit: Little Squirrel Beta: Sakura Đường Nhược không muốn đề tài cứ tẻ ngắt như vậy, cho nên cô nhắc đến một chuyện khác: “À, gần đây em cảm thấy tinh thần lực của em cường đại hơn rất nhiều. Trước kia, lúc phải bao bọc cả ba người chúng ta,More