tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 675+676 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 675: Ngư ông đắc lợi Edit: Mèo Beta: Tiểu Tuyền Nàng bị thương là lúc đấu cùng Ly Vẫn trong địa cung lưu lại, tuy nói sau khi trải qua xử lý, nhưng di chứng Thỉnh Thần Thuật làm năng lực khôi phục của nàng giảm đi, thương thế chỗ này vẫn chưa từngMore