tamvunguyetlau.com
Bia Đỡ Đạn Phản Công - Nữ chính xuyên qua Thanh triều 03+04 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Nữ chính xuyên qua Thanh triều 3 Edit: Heyjj Beta: Sakura Thái y đến chẩn mạch cho cô, chỉ nói là hô hấp không thông nhưng do thân thể vốn hư nhược, cộng thêm tinh thần không tốt nên mới ngất đi, dù không phải là bệnh nặng nhưng thái y vẫn cẩn thận kêMore