tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q07- Chương 629+630 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 629: Quỷ Oa Oa Edit: Thu Hang Beta: Tiểu Tuyền Tăng lão đầu trong lòng mặc dù vô cùng kích động, nhưng vẫn còn mấy phần lý trí, giây phút này kéo bạn già lại nhắc nhở bà “Nàng đã là quỷ rồi! Nếu là Thu nhi, tại sao bộ dáng so với mườiMore