tamvunguyetlau.com
Bia Đỡ Đạn Phản Công - Kế hoạch cứu vớt chính mình 13+14 (hoàn) - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Kế hoạch cứu vớt chính mình (13) Edit: Cố Nhạc Phong Beta: Sakura “Không bằng chân nhân suy nghĩ lại, không dám giấu chân nhân, trên người đứa nhỏ Tiêu Diễm này từ nhỏ đã sở hữu một cỗ linh khí kì lạ, ta nhớ trong đại hội thưởng kiếm 20 năm trước từng mayMore