tamvunguyetlau.com
Bia Đỡ Đạn Phản Công - Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 13 (hoàn) - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
[Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (13) Edit: Dạ Vũ Beta: Sakura Một đám phi tần còn chưa có đứng dậy, nghe thấy lời này lại càng hoảng sợ nhìn nhau, không biết làm gì. Trong điện lúc này không khí có chút bối rối. Bách Hợp thản nhiên ngồi xuống cười nhẹ, tayMore