tamvunguyetlau.com
Thứ Nữ Công Lược – Chương 751+752 (Hoàn) - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 751: Canh gác ( trung ) Editor: Pthu Beta: Tiểu Tuyền “Mau gọi vào đây.” Không đợi Từ Lệnh Nghi phân phó, Thập Nhất Nương đã vội vàng nói. Gã sai vặt kia vội chạy đi. “Hơn phân nửa là Dụ ca nhi đoán mấy ngày này Cẩn ca nhi sẽ phải lên đườngMore