tamvunguyetlau.com
Thứ Nữ Công Lược – Chương 745+746 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 745: Trở về nhà (trung) Editor: Tuyen Do Beta: Tiểu Tuyền Từ Tự Cẩn gật đầu cười nói “Nương, người không ngờ tới đúng không? Con cũng vậy, không nghĩ tới!”. Thập Nhất Nương không khỏi quan tâm nói “Ruốc cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia không phải là ở Liêu ĐôngMore