tamvunguyetlau.com
Tận Thế Song Sủng - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Tận Thế Song Sủng Tác Giả: Bạch Tiểu Trinh Thể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng…. Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất…… Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án TỉnhMore