tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q04- Chương 197+198 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 197: Huyết Nguyệt Editor: Hàn Tuyết Beta: Tiểu Tuyền Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Trường Thiên nhìn thấy Tiếu Tử đã nói tư chất linh căn của hắn không tệ. Thì ra đây là nguyên nhân vì sao hắn thân có linh căn, lại không thể tu hành . Ninh Tiểu Nhàn trầmMore