tamvunguyetlau.com
Đoản Văn - Sai Lầm của Thiên Sứ - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Câu chuyện cảm động – Sai Lầm của Thiên Sứ Tác giả : Ẩn Danh Có một ngày, một người mù dắt theo chú chó dẫn đường cho ông, khi đi trên đường, 1 chiếc xe bị mất tay lái, chạy thẳng đâm qua, người mù khi đó bị đụng chết, chú chó dẫn đườngMore