tamvunguyetlau.com
Trời Sinh Một Đôi - Chương 89+90 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 89: Rời đi Edit: Tuyết Y Beta: Sakura Ăn uống no đủ, Lục Hoàng tử lên tiếng cáo từ. “Thái Phi, ta cũng cáo từ.” Quận chúa Sơ Hà đứng lên theo. Chân Thái Phi cũng không phải là người thân thiện lắm, đối với Lục Hoàng tử ngược lại lại cóMore