tamquoctruyenky.vn
Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 01/2017
I.Bảng xếp hạng lượt Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/1 ~ 8:30 17/1 (giờ game) Phạm vi event:S1 – S8 Khải quát event:Trong thời gian event, tiêu hao lượt sẽ nhận được thêm bạc Quy tắc event:Trong thời gian event, mỗi ngày tiêu hao 1 số lượt nhất định có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi kết thúc event sẽ căn cứ theo xếp hạng để phát thưởng Phần thưởng event: Mỗi ngày tiêu 5 lượt - 5,000 Bạc Mỗi ngày tiêu 15 lượt - 10,000 Bạc Mỗi ngày tiêu 25 lượt - 25,000 Bạc Mỗi ngày tiêu 40 lượt - 40,...
SLG.VN