tamquoctruyenky.vn
[Tính Năng] Trận Hình và Kỹ Năng
1.Trận Hình Tướng quân giở là người biết sử dụng thiên biến vạn hóa trận hình trong chiến đấu để giành lấy thằng lợi trước kẻ thù hùng mạnh hơn. Trong Tam Quốc Truyền Kỳ có 8 trận hình với những thế mạnh khác nhau. -Ngư Lân: Tăng khả năng chống đỡ của quân đội -Trường Xà :Tăng công kích thường -Phong Thi: Tăng công kích Ma Pháp -Yển Nguyệt: Tăng khả năng tấn công bạo kích -Trùy Hình: Tăng khả năng né tránh -Bát Quái: Tăng cồng kích Mưu Lược -Thất tinh: Tăng khả năng Phản Kích -Nhan Hành: Tăng khả năng phòng ngự thông thường. Cấp trận hình càng cao sức mạnh càng lớn. Để nâng cấp trận hình cần...
SLG.VN