tamquoctruyenky.vn
[Tính Năng] Công Thành Chiến
Nhiều Tướng Quân vẫn chưa hiểu rõ hoặc hiểu chưa kỹ về tính năng Công Thành Chiến , hôm nay tại hạ mạn phép được nói về tính năng này cho chư vị Tướng Quân có thể hiểu thêm về tính năng khá là quan trọng này . Lợi ích đem lại : Uy danh . Hạ gục càng nhiều địch thủ thì uy danh nhận được càng cao . Tối đa là hạ gục 3 địch thủ . Ở 1 thành có chỉ số Thịnh vượng : ảnh hưởng đến tiền thu thuế Đặc sắc : vai trò của thành Độ chiếm hữu : thể hiện mức độ kiểm soát của quốc gia mình đối với thành đó Giá hàng hóa : ảnh hưởng đến dệt 1 số thành chính của quốc gia không có công thành chiến, ví dụ nh...
SLG.VN