tamquoctruyenky.vn
Sơ bộ về tính năng dệt
Khi đại điện của Tướng Quân đạt cấp độ 82, sẽ xuất hiện Xưởng Dệt, khi dệt vải, chư vị Tướng Quân sẽ kiếm được rất nhiều bạc, Tam Quốc Truyền Kỳ xin giới thiệu với chư vị Tướng Quân về các chức năng của xưởng dệt. Điều kiện để bắt đầu dệt: Đại Điện cấp 82, Xưởng Dệt cấp 82. Xưởng Dệt Cấp độ của Công Nhân càng cao thì dệt càng nhiều bạc, Công Nhân có thể chuyển sinh. Giá bán Xưởng Dệt lên xuống giống giá bán trong chợ, cao nhất là 130. Mỗi ngày có thể dệt 10 lần. Khi Xưởng Dệt đạt được cấp độ 82,92,102 sẽ xuất hiện thêm 1 Công Nhân, điều kiện để xuất hiện nhân công là cấp độ của Công Nhân trước...
SLG.VN