tamquoctruyenky.vn
Ngày thứ 3 trong Tam Quốc Truyền Kỳ
Kính chào các vị tướng quân, Sau bài đăng ngày thứ 2 trong Tam Quốc Truyền Kỳ của tại hạ có lẽ đã giúp ích được phần nào cho các vị tướng quân, hôm nay tại hạ sẽ tiếp tục chỉ ra ngày thứ 3 trong Tam Quốc Truyền Kỳ các vị sẽ đạt được gì. I. Mục Tiêu: Cấp độ đại điện 40, tối đa các kỹ năng quan trọng ( trận hình, xung phong, khải giáp ) tối đa cấp độ, các kỹ năng phụ ( liệt đội, trinh thám) cấp 20. Phụ bản tới hết Viên Thuật. Ví dụ về kỹ năng trong Viện Quân Sự II. Chi tiết Đây là những công việc các bạn phải ghi nhớ mỗi ngày : Luyện tướng Luôn cường hóa đồ, nhớ là chỉ cường hóa không vượt q...
SLG.VN