tamquoctruyenky.vn
Ngày Thứ 2 Trong Tam Quốc Truyền Kỳ
Kính chào các vị tướng quân, Sau bài đăng ngày đầu tiên của tại hạ có lẽ đã giúp ích được phần nào cho các vị tướng quân, hôm nay tại hạ sẽ tiếp tục chỉ ra ngày thứ 2 trong Tam Quốc Truyền Kỳ các vị sẽ đạt được gì. I.Mục tiêu : đại điện cấp 31, các khoa kỹ quan trọng ( khải giáp, xung phong, trận hình ) max cấp, kỹ năng liệt đội 15. Phụ bản tới hết trương lỗ. II. Chi tiết: Sau khi dừng chân ở ngày đầu tiên, các vị sẽ xong phụ bản Công Tôn Toản, tại thời điểm này thì có thể tiếp tục đánh luôn phụ bản Tiểu Thế Lực Hình ảnh Phụ bản Tiểu Thế Lực, Mũi tên là NPC Thái Diễm Phụ...
SLG.VN