tamquoctruyenky.vn
Giờ Đóng Băng Trong Chiến Đấu
Kính chào chư vị tướng quân Sau một lượt chiến đấu hoặc tấn công người chơi khác, hoặc chiếm ruộng, mỏ.... chúng ta sẽ bị đóng băng, tạm hiểu rằng là thời gian đó chúng ta không thể tấn công người khác. Có 2 loại đóng băng là đóng băng trắng và đóng băng đỏ. Đóng băng đỏ là đóng băng mà người chơi không thể tiến hành tấn công, tiêu hao lượt trong khoảng thời gian đóng băng đỏ. (Hình minh họa cho đóng băng đỏ) Đóng băng trắng là đóng băng mà người chơi có thể tiếp tục tiêu hao lượt trong quá trình đóng băng, có thể tấn công người chơi khác. (Hình minh họa cho đóng băng trắng) Nếu đ...
SLG.VN