tamquoctruyenky.vn
[Tính năng] Cấp Vip
Vip Member: Những thành viên vip có thể mua được nhiều đội xây dựng hơn, Nhiều vị trí huấn luyện hơn. Giúp Tướng Quân có thể mua được ấn quý hiếm, mua được nhiều lượt hơn (không giới hạn số lần mua lượt 1 ngày ở vip8). Giúp Tướng Quân có thể tăng cường thu thuế (không giới hạn số lần tăng cường thu thuế 1 ngày ở vip9). Tăng cường sức mạnh cho quân đội của Tướng Quân ở trong bang hội chiến, cứ điểm chiến, v..v... Và giúp tướng của Tướng Quân có nhiều lựa chọn chế độ luyện tập, cải tiến . Nếu Tướng Quân không cùng lúc nâng cấp Vip trong 1 mùa, vào thời gian kế tiếp để nâng lên cấp vip tiếp the...
SLG.VN