tamquoctruyenky.vn
[Tính Năng] Bang Hội Chiến
Tài nguyên (lúa, bạc, tinh thạch…) không thể thiếu trong công cuộc chinh chiến thiên hạ của các tướng quân. Ngoài mỏ ruộng, mỏ bạc các tướng quân có thể chiếm ở các thành trì để thu thập tài nguyên các tướng quân còn có thể gia nhập Bang hội đi đánh chiếm các Mỏ tài nguyên trên Bản đồ Thế giới Để đánh Bang hội chiến, Bang chủ sẽ đăng kí tấn công các mỏ. Vào Mùa Xuân, Bang nào đăng kí đầu tiên sẽ đánh với Quân Đoàn Mỏ đó thời gian từ thắng có thể thu hoạch mỏ trong vòng 15 phút tiếp theo. Bang hội đăng kí sau sẽ đánh tiếp với Bang hội vừa thắng Quân đoàn mỏ.Bang hội nào thắng sẽ tiếp tục chiếm...
SLG.VN