tamayacikel.com
Yayla Yollarında (1)
Maviyle yeşilin kucaklaştığı, göz alabildiğine uzanan sahiller düşlemiştik yolculuğumuza başlarken. Oysa Samsun ve Rize arasında, yerleşim bölgelerinin biri bitmeden diğeri başlıyor; düzen…