tamayacikel.com
“Sayın baylar, doğa ışığın yardımıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi!”
Yıl 1839… Fotoğrafın bulunduğu, işte böyle müjdelendi! Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk gazetesi Takvim-i Vekayi de verdi haberi. Bir insanın ilk kez görüntülenişiydi aynı zamanda… Üç yıl sonra Fransı…