talassi.net
Šta nas pokreće, ili koje je boje motivacija?
U priči Obmani me nežno pisala sam o skrivenim silama koje oblikuju ljudsko ponašanje. Dok sam se u tom tekstu bavila spoljašnjim faktorima kojima upravljaju drugi, u ovom periodu intenzivno razmiš…