talassi.net
Srce u boci
Mi ljudi jednostavno ne znamo kako da se nosi sa emocijama. Zbog toga ih isključujemo, krijemo u podrume i pećine, i živimo negde na površini. Krijemo stvarne sebe i projektujemo imitaciju. Pokuš…