talassi.net
Kako isplanirati život bez planova
Hoću da živim bez programa. Bez predodređivanja. Bez seckanja i krckanja. Sitničenja i preračunavanja. Da se uskladim sa tokom. Da se prepustim bujici. Da ne planiram ništa.