takze.pl
UWAGA! W mieście przeprowadzana jest deratyzacja - Także.pl
Zwierzęta należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Nie należy dotykać preparatów gryzoniobójczych.