takze.pl
Tarczycy ciąg dalszy - Także.pl
W rozwoju choroby Gravesa-Basedova istotną rolę odgrywa prezentacja antygenów tarczycowych limfocytom T, które z kolei aktywują limfocyty B przekształcające się w plazmocyty i produkujące anty-TSHR.