takze.pl
Nie będzie wody na Bogusła X, Słowińców i Kamiennej - Także.pl
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia o wstrzymaniu dopływu wody.