takze.pl
Harmonogram odbioru choinek - Także.pl
Od 2 stycznia do 28 lutego br. realizowany jest odbiór naturalnych choinek, które należy wystawić przy śmietnikach lub wiatach śmietnikowych.