takze.pl
Gdzieś trzeba zarzucić kotwicę i od czegoś zacząć... - Także.pl
Zanim przemówił głosem króla Juliana z „Madagaskaru”, planował nieco inną drogę życiową. Jaką?