takyonturkiye.com
Full Spectrum Light
Full Spectrum Light (FSL) Reiki sadece yeşil katmana ulaşabilirken fls Tüm şifa frekanslarını kapsar ve bu sayede tüm enerji seviyelerinde etkilidir. Şöyle ki : Yeşil Renk ~ 530-600 THz. Frekans aralığındaki durumlara etki eder. FSL ise ~ 405-680 Thz. Frekans aralığındaki, yani algılayabildiğimiz Renk Tayflarının tamamını içerir. Bir gökkuşağı