takyonturkiye.com
Çok Boyutlu Öz
Bizler, sahip olduğumuz atomik yapıdan fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenlerden, kuantum alanına, evrene uzanan çok boyutlu varlıklarız. Hepimiz insani deneyime sahip spiritüel varlıklarız. Çok boyutlu öz'ümüz aynı anda; geçmiş, şimdi ve gelecekte olabilir. Çok Boyutlu Öz'ümüzle sevgi ve birlik oluşturmak, dayanışma ve uyum oluşturmak için İlahi birlik içinde yaşabiliriz.